BEAM SENSOR 사양 일람표 [2]
종 류 검출방식 형식명 전원전압 검출거리 출 력 소비전류 응답시간
KS-500 투과형 KS-510 110V/220V
AC
10m Relay접점
1C 250V AC 5A
  30mS이하
KS-510-3 30m
KS-510-3B 30m
KS-510-5 50m
KS-510-5D DC24V 50m 5VA이하
밀러반사형 KS-520M 110V/220V
AC
5m
확산반사형 KS-520 1m
KS-520-2 2m
2.5m
3m
협시계반사형 KS-520-25N
KS-520-30N
밀러반사형 KN-220M 12V~24V
DC±10%
8m   25mA 5mS이하
크레인충돌방지용 KN-220MV 12V DC 30m   투.수광기 :
30mA이하
KT-4100 AMP
분리소형
KT-4S5 12V~24V
DC±10%
50cm      
KT-4100-1 2m
마크검출용 KT-4100-1R
KT-4100-1G
50cm
20cm
LED점등 KT-4100-1L 4m
케이블보호 KT-4100-PT
150℃고온용 KT-4100-1H5 5m
KT-6100
(ㄷ자형)
투과형 KT-6100-10 10mm NPN무접점출력
MAX80mA
40mA이하 5mS이하
KT-6100-20 20mm 25mA이하 1mS이하
KT-6100-30 50mm 30mA이하 5mS이하
KT-6100-50-ONT 50mm 25mA이하 1mS이하
색검출투과형 KT-6100-10R 10mm 40mA이하 5mS이하
KT-6100-10G 10mm
CP-820 투과형 CP-810 3m   35mA이하 1mS이하
밀러반사형 CP-820M 1.5m
협시계반사형 CP-820 30cm
CP-850 투과형 CP-851 24V~240V
AC/DC겸용
15m   5VA이하 25mS이하
밀러반사형 CP-850M 6m
확산반사형 CP-850 80cm
KP-9300 CONTROL
UNIT
KP-9300D 110V/220V
AC
timer내장OSD
OND
OFD
|
0.1~0.5초
가변
NO/NC절환SW부착
릴레이접점출력
1C 250V AC10A
NPN무접점출력
MAX80mA
8VA이하 25mS이하
KP-9300AD
KP-9300AD
/22D
KP-9300AD-H
KP-9300W 릴레이2출력
1C 250V AC 10A
1C 250V AC 5A